11 Септември 2015 г.

“Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, УБ

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1165/11.09.2015 г.

 

“Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, УБ “Цигов чарк“, гр. Батак, ПД “Изгрев“, гр. Бяла по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на профилактични медицински прегледи на работещите в Администрацията на главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, УБ“Цигов чарк“, гр. Батак;

Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД “Изгрев“, гр. Бяла.”

Публична покана № 9045871 - линк към сайт на АОП