4 Септември 2015 г.

Договоряне без обявление с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по следните видове застраховки: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и доброволна застраховка „Злополука на во

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1145/04.09.2015г.

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по следните видове застраховки: „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“, обслужващи Прокуратурата на Република България“

Решение - линк към АОП

Информация за сключен договор - линк към АОП

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - линк към РОП