19 Август 2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на логистика при реализиране на събития по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свърз

Сподели

Електронна преписка № ОПИ 1069/19.08.2015г.

„Осигуряване на логистика при реализиране на събития по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“.

Решение 683278 - линк

Обявление 683279 - линк

Решение за промяна 685210 - линк

Решение за промяна 688835 - линк

Обявление за възложена поръчка - линк

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи