16 Октомври 2014 г.

Открита процедура с предмет " Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници и багаж с авиопревозвач при командировки и специализации в чужбина и извършване на застраховки и хотелски резервации на магистрати и сулжители на ПРБ

Сподели

Ел. преписка: ОПИ-1312/16.10.2014 г.

Ел. преписка: ОПИ-1312/16.10.2014 г.
Осигуряване на билети за превоз по въздух на пътници  и багаж с авиопревозвач при командировки  и специализации в чужбина  и извършване на застраховки  и хотелски  резервации на магистрати и сулжители на ПРБ

Обявление № 629064

Решение № 629063

Решение за промяна № 629929

Информация за изпълнение на договор - линк

Тръжна документация

Други документи