13 Октомври 2014 г.

Публична покана № 9034615 „Извършване на профилактични медицински прегледи“

Сподели

Ел. преписка: ОПИ-1302/13.10.2014 г.

Ел. преписка: ОПИ-1302/13.10.2014 г.
Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в администрацията на Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба УБ“ЦИГОВ ЧАРК“, гр. Батак, ПД“Изгрев“, гр. Бяла по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на профилактични медицински прегледи на работещите в администрацията на Главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба УБ“ЦИГОВ ЧАРК“, гр. Батак;
Обособена позиция № 2:  Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в ПД“Изгрев“, гр. Бяла.

Връзка - АОП