Публична покана по глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки за доставка на климатици за нуждите на Прокуратурата на Република България

Срок на валидност на поканата: 25.07.2012 г.

За да получите пълен достъп до документацията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Георги Бончев: тел. 02/ 92 19 295.

Тръжна документация