31 Октомври 2019 г.

Извлечение от протокол № 8 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 25.10.2019 г.

30 Септември 2019 г.

Извлечение от протокол № 7 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 30.09.2019 г.

1 Юли 2019 г.

Извлечение от протокол № 6 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 01.07.2019 г.

19 Юни 2019 г.

Извлечение от протокол № 5 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 13.06.2019 г.

23 Април 2019 г.

Извлечение от протокол № 4 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 23.04.2019 г.

1 Април 2019 г.

Извлечение от протокол № 3 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 27.03.2019 г.

26 Февруари 2019 г.

Извлечение от протокол № 2 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 20.02.2019 г.

22 Януари 2019 г.

Извлечение от протокол № 1 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 17.01.2019 г

27 Декември 2018 г.

Извлечение от протокол № 6 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 20.12.2018 г.

11 Декември 2018 г.

Извлечение от протокол № 5 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 05.12.2018 г.