18 Април 2024 г.

протокол № 4 от 18.04.2024 г на ЖК към ПРБ

15 Март 2024 г.

протокол № 3 от 15.03.2024 г на ЖК към ПРБ

25 Януари 2024 г.

протокол № 2 от 25.01.2024 г на ЖК към ПРБ

15 Декември 2023 г.

протокол № 7 от 15.12.2023 г на ЖК към ПРБ извлечение

11 Април 2023 г.

протокол № 4 от 10.04.2022 г на ЖК към ПРБ извлечение

30 Март 2023 г.

Протокол №3 от 29.03.2023 г. на ЖК към ПРБ

25 Януари 2023 г.

протокол № 2 от 20.01.2023 г на ЖК към ПРБ Извлечение

18 Януари 2023 г.

протокол № 1 от 17.01.2023 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

18 Ноември 2022 г.

протокол № 6 от 02.11.2022 г на ЖК към ПРБ-извлечение