12 Август 2022 г.

протокол № 5 от 11.08.2022 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

10 Май 2022 г.

протокол № 4 от 05.2022 г на ЖК към ПРБ - извлечение

25 Март 2022 г.

протокол № 3 от 03.2022 г на ЖК към ПРБ

25 Февруари 2022 г.

протокол № 2 от 16.02.2022 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

25 Януари 2022 г.

протокол № 1 от 21.01.2022 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

25 Януари 2022 г.

протокол № 7 от 20.10.2021 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

28 Септември 2021 г.

протокол_№_6_от_16.09.2021_г_на_ЖК_към_ПРБ_извлечение

27 Август 2021 г.

протокол № 5 от 25.08.2021 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

23 Август 2021 г.

протокол № 4 от 09.08.2021 г на ЖК към ПРБ – Извлечение

17 Май 2021 г.

Извлечение от протокол № 3 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 12.05.2021 г.