26 Ноември 2018 г.

Извлечение от протокол № 4 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 22.11.2018 г.

29 Октомври 2018 г.

Протокол № 3/22.10.2018 г. от заседание на жилищната комисия към ПРБ и писмо изх. № ВСС-12311/12.10.2018 г. на КУС към ПВСС до ПРБ

20 Септември 2018 г.

Протокол № 2/20.09.2018 г. от заседание на жилищната комисия към ПРБ

3 Август 2018 г.

Извлечение от Протокол № 1 от заседание на ЖК към ПРБ, проведено на 03.08.2018 г.