Обществени поръчки на Прокуратура на Република България преди 01.10.2014 г.
 

 • Открита процедура ОПИ № 499/21.12.2009 г.

  Изграждане на капацитет за приемане на добрите практики в сферата на взаимодействие на Прокуратурата на Република България с държавните контролни звена

 • Открита процедура ОПИ № 399/22.10.2009г.

  Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на прокурори и служители в Прокуратура на Република България

 • Открита процедура ОПИ № ОПИ-348/02.10.2009 г.

  Писмени преводи на молби за правна помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни производства и други официални документи от български на чужд и от чужд на български език

 • Открита процедура ОПИ №337/03.09.2009 г.

  Специализирано обучение по английски език

 • Открита процедура ОПИ №280/22.07.2009 г.

  Мерки за осигуряване на публичност на проект "Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси"