• Открита процедура ОПИ № 399/22.10.2009г.

    Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на прокурори и служители в Прокуратура на Република България

  • Открита процедура ОПИ № ОПИ-348/02.10.2009 г.

    Писмени преводи на молби за правна помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни производства и други официални документи от български на чужд и от чужд на български език