УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЕКТ: „Площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки в Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла

20 Май 2021 г.