Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на части от имота на Учебен център „Трендафила“, ПП „Витоша“, с обща площ от 40 кв. м, за инсталиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и поставяне на GSM антени

4 Януари 2021 г.