Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак,

31 Август 2023 г.