Открита процедура ОПИ № 72/07.06.2011 г.

Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните две самостоятелно обособени позиции:

  1. Мобилни телефонни услуги;
  2. Стационарни телефонни услуги.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] – Георги Бончев, тел. 02/ 9219 295.

Тръжна документация