7 Юни 2011 г.

Открита процедура ОПИ № 72/07.06.2011 г.

Сподели

Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при две самостоятелно обособени позиции

Предоставяне на телефонни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните две самостоятелно обособени позиции:

  1. Мобилни телефонни услуги;
  2. Стационарни телефонни услуги.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] – Георги Бончев, тел. 02/ 9219 295.

Обявление

Решение