Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, по спецификация.

За да получите пълен достъп до тръжната документация е необходимо да се регистрирате за участие на e‑mail: [email protected] За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Симеон Бъчваров, тел. (02) 8117948.

Тръжна документацияДруги документи