Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България

Открита процедура по ЗОП
„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България и Застраховка „Злополука“.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 8036017 или e-mail:[email protected]

Тръжна документация

Разяснения