Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България, при самостоятелно обособени позиции

Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Прокуратура на Република България, при следните четири самостоятелно обособени позиции:

  1. Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура;
  2. Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебен център „Трендафила“;
  3. Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на учебна база „Цигов чарк“;
  4. Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на почивен дом „Изгрев““.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 8036017 или e-mail:[email protected]

Тръжна документацияДруги документи