Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите нa Националната следствена служба

Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите нa Националната следствена служба

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 9826533 или e-mail: [email protected]

Тръжна документация

РазясненияДруги документи