Oбществена поръчка с предмет: Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Националната следствена служба, по спецификация

Oбществена поръчка с предмет: Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Националната следствена служба, по спецификация

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 9826533 или e-mail: [email protected]

Тръжна документация

РазясненияДруги документи