26 Юни 2014 г.

Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език

Сподели

Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици – за преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация, за нуждите на Прокуратурата на Република България.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте  към Катя Колева на тел. (02) 8036044 или e-mail: [email protected]

Решение

Обявление

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка в ЕС - линк

Обявление за приключване на договор за ОП - линк към АОП

Тръжна документация

Разяснения

Други документи