Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд и от чужд на български език за нуждите на Прокуратурата на Република България

Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд и от чужд на български език за нуждите на Прокуратурата на Република България

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Нина Илковска: тел. 02/ 80 360 40.

Тръжна документация

Разяснения