Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции

„Доставка на течни горива за нуждите на Прокуратура на Република България по две самостоятелно обособени позиции: 

  1. Доставка на течни горива за транспорт (бензин А 95 H и дизелово гориво) за моторните превозни средства на Прокуратура на Република България, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане и
  2. Доставка на гориво за отопление за нуждите на Прокуратура на Република България“.

 

Тръжна документацияДруги документи