3 Септември 2009 г.

Открита процедура ОПИ №337/03.09.2009 г.

Сподели

Специализирано обучение по английски език

Специализирано обучение по английски език

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по чл. 36 от ЗОП е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail [email protected] или на телефон (02) 937 0343.

Разяснения по тръжната документация можете да искате на e-mail [email protected] или на телефон (02) 937 0343.

Обявление за малка обществена поръчка

Решение