13 Октомври 2011 г.

Открита процедура ОПИ № 370/13.10.2011 г

Сподели

Доставка на оборудване за интернет защита за нуждите на Прокуратурата на Република България.

Доставка на оборудване за интернет защита за нуждите на Прокуратурата на Република България.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] – Георги Бончев, тел. 02/ 9219 295.

Обявление

Решение