2 Октомври 2009 г.

Открита процедура ОПИ № ОПИ-348/02.10.2009 г.

Сподели

Писмени преводи на молби за правна помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни производства и други официални документи от български на чужд и от чужд на български език

Писмени преводи на молби за правна помощ и придружаващите ги съдебни книжа, официални документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица, преписки по досъдебни производства и други официални документи от български на чужд и от чужд на български език

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по чл. 36 от ЗОП е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail [email protected] или на телефон (02) 80360-33.

Разяснения по тръжната документация можете да искате на e-mail [email protected] или на телефон (02) 80360-33.

Обявление

Решение