22 Октомври 2009 г.

Открита процедура ОПИ № 399/22.10.2009г.

Сподели

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на прокурори и служители в Прокуратура на Република България

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на прокурори и служители в Прокуратура на Република България

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по чл. 36 от ЗОП е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail [email protected] или на телефон (02) 80360-33.

Разяснения по тръжната документация можете да искате на e-mail [email protected] или на телефон (02) 80360-33.

Обявление

Решение