21 Декември 2009 г.

Открита процедура ОПИ № 499/21.12.2009 г.

Сподели

Изграждане на капацитет за приемане на добрите практики в сферата на взаимодействие на Прокуратурата на Република България с държавните контролни звена

Изграждане на капацитет за приемане на добрите практики в сферата на взаимодействие на Прокуратурата на Република България с държавните контролни звена

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по чл. 36 от ЗОП е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected] или на телефон (02) 9370330.

Разяснения по тръжната документация можете да искате на e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected] или на телефон (02) 9370330.

Обявление

Решение