24 Март 2010 г.

Открита процедура ОПИ № 124/24.03.2010г.

Сподели

Логистика при реализиране на дейностите по проект: “Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”

Логистика при реализиране на дейностите по проект: “Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по нея може да се свържете с Йова Петрова: тел. 02/ 92 19 228, факс 02/ 92 19 351, e-mail [email protected] , Елена Кювлиева: тел. 02/ 80 05 620, факс 02/ 80 05 676, e-mail [email protected] и Олга Артинова: тел. 02/ 94 04 383, e-mail [email protected]

Обявление

Решение