22 Октомври 2010 г.

Открита процедура ОПИ № 325/22.10.2010г.

Сподели

Перодично зареждане с горива на служебните автомобили на ПРБ, обслужващи администрацията на главния прокурор, ВКП и ВАП

Перодично зареждане с горива на служебните автомобили на Прокуратура на Република България, обслужващи администрацията на главния прокурор, Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по нея може да се свържете с Мирослава Емилова Райковска-Горанова: тел. 02/ 80360-32, e-mail: [email protected], Нина Димитрова Илковска: тел. 02/ 80360-33, e-mail: [email protected]

Обявление

Решение