2 Ноември 2010 г.

Открита процедура ОПИ № 368/02.11.2010г.

Сподели

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България по три самостоятелно обособени позиции:

  1. Компютърни части и монитори;
  2. Компютърни конфигурации, мултифункционални устройства и принтери;
  3. Мрежови комутатори и модули към тях

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по чл. 36 от ЗОП е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] - Ани Григорова Дойчинова, тел. 02/ 9219 295.

Обявление

Решение