18 Януари 2011 г.

Открита процедура ОПИ № 18/18.01.2011г.

Сподели

Периодична доставка на копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс-апарати и компютърни аксесоари за нуждите на ПРБ - администрация на главния прокурор, ВКП и ВАП.

Периодична доставка на копирна хартия и консумативи за копирни машини, принтери, факс-апарати и компютърни аксесоари за нуждите Прокуратурата на Република България - администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратурата и Върховна административна прокуратура, при следните самостоятелно обособени позиции:

  1. Копирна хартия;
  2. Консумативи за копирни машини, за принтери, за факс-апарати и компютърни аксесоари.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] - Мирослава Райковска, тел. 02/ 9316129.

Обявление

Решение