30 Септември 2011 г.

Открита процедура ОПИ № 339/30.09.2011 г.

Сподели

Доставка и обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Прокуратурата на Република България-Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура

Доставка и обслужване на нови моторни превозни средства за нуждите на Прокуратурата на Република България-Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура, при следните четири самостоятелно обособени позиции:

  1. Доставка, гаранционно и следгаранционно обслужване на девет броя нови леки автомобили;
  2. Доставка,  гаранционно и следгаранционно обслужване на два броя нови автомобила с повишена проходимост;
  3. Доставка, гаранционно и следгаранционно обслужване на един брой нов пътнически ван (8 места);
  4. Доставка, гаранционно и следгаранционно обслужване на един брой нов пътнически автобус (20 места).

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Мирослава Емилова Райковска-Горанова: тел. 02/ 931 61 29.

Обявление за малка обществена поръчка

Решение

Информация за изпълнен договор