22 Юли 2009 г.

Открита процедура ОПИ №280/22.07.2009 г.

Сподели

Мерки за осигуряване на публичност на проект "Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси"

Мерки за осигуряване на публичност на проект “Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси", чрез осъществяване на:

  1. Провеждане на пресконференция при стартиране на проекта;
  2. Провеждане на заключителна конференция в края на проекта;
  3. Ежемесечно предоставяне на информация за проекта на сайта на Прокуратура на Република България;
  4. Предпечат и печат на "Ръководство за работа на прокурорите в областта на международното наказателно-правно сътрудничество";
  5. Изработване на рекламни материали; 6.Издаване на брошура с постигнатите резултати от проекта

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията по чл. 36 от ЗОП е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail [email protected] или на телефон (02) 937 0343.

Разяснения по тръжната документация можете да искате на e-mail [email protected] или на телефон (02) 937 0343.

Обявление за малка обществена поръчка

Решение