16 Юни 2011 г.

Открита процедура ОПИ № 214/16.06.2011 г.

Сподели

Периодична доставка на канцеларски материали за потребностите на ПРБ – администрация на главния прокурор, ВКП и ВАП

Периодична доставка на канцеларски материали за потребностите на Прокуратурата на Република България – администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected], Мирослава Емилова Райковска-Горанова: тел. 02/ 80360-32.

Обявление за малка обществена поръчка

Решение