5 Юли 2011 г.

Открита процедура ОПИ № 239/04.07.2011 г.

Сподели

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България

Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България, при следните самостоятелно обособени позиции:

  1. Компютри и компютърно оборудване;
  2. Мрежово оборудване;
  3. Оборудване за интернет защита.

За да получите пълен достъп до тръжната документация и разясненията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected] – Георги Бончев, тел. 02/ 9219 295.

Обявление

Решение