Процедура на договаряне без обявление с предмет„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България“

„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България: Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, Сертификат „Зелена карта“, „Автокаско“ за служебни МПС, доброволна застраховка злополука на водача и пътниците в МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България“

Други документи