24 Януари 2015 г.

„Поддръжка на софтуера за работната заплата -софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и администрация на главния прокурор”.

Сподели

ОПИ-73 от 14.02.2013 г.

„Поддръжка на софтуера за работната заплата -софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и администрация на главния прокурор”.

„Поддръжка на софтуера за работната заплата -софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и администрация на главния прокурор”.