12 Август 2014 г.

Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор

Сподели

.

Информация за изпълнението на договор