17 Май 2024 г.

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2023 г.

4 Май 2023 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2022 г.

5 Май 2022 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2021 г

22 Юни 2021 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2020 г.

9 Юли 2020 г.

Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2019 г.

13 Май 2019 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г.

10 Октомври 2018 г.

Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България през първото шестмесечие на 2018 г.

10 Октомври 2018 г.

Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България през първото шестмесечие на 2018 г.

14 Май 2018 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.

3 Август 2017 г.

Доклад на GRECO за изпълнението от България на препоръките от Четвъртия кръг на оценка по темите превенция на корупцията на народните представители, съдии и прокурори, приет по време на 75-ата пленарна сесия в Страсбург, 19-23 юни 2017г.