Изследване на Прокуратурата на Република България на практиката и резултатите по наказателни производства за престъпления по транспорта през периода 2010 – 2014 г.

Изследване на Прокуратурата на Република България на практиката и резултатите по наказателни производства за престъпления по транспорта през периода 2010 – 2014 г.