Техническо обслужване и ремонт на МПС, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор