„Поддръжка на софтуера за работната заплата -софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и администрация на главния прокурор”.

„Поддръжка на софтуера за работната заплата -софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и администрация на главния прокурор”.

Други документи