ПОДПИСАНО Е СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДИРЕКЦИЯТА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ТЕРОРИЗМА /DIICOT/ В РУМЪНИЯ
още от ...