Софийска градска прокуратура постигна осъдителна присъда от 12 г. затвор и конфискация на имущество за длъжностно присвояване на горива
ju

 По внесен от Софийска градска прокуратура (СГП) обвинителен акт, Софийски градски съд постанови наказание 12 години „лишаване от свобода“ и конфискация на 6 недвижими имота и 2 броя автомобили спрямо длъжностно лице от фирма за петролни продукти.

В.Б. е предаден на съд  за това, че в качеството си на длъжностно лице –„ръководител транспорт“ в частно търговско дружество, в периода от 21.01.2013г.  - 02.07.2013г. в гр.София, при условията на продължавано престъпление с 42 (четиридесет и две) деяния, е присвоил чужди вещи – горива, на обща стойност 1 558 669,85 лв., поверени му да ги пази и управлява, като присвояването е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. За улесняването му е извършено и друго престъпление- по чл.311, ал.1 от НК – в  качеството си на длъжностно лице е съставял официални документи, в които е удостоверявал неверни обстоятелства с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства – престъпление по чл. 203, ал.2, вр. ал. 1, във вр.чл.202, ал.1, т.1, вр.чл.311, ал.1, вр.чл.201, ал.1 във вр.чл.26, ал.2, вр. ал. 1 от НК.

                Престъпното поведение на В.Б. се изразявало в това, че през посочения период системно е отклонявал гориво, постъпващо в дружеството, за което работел, и  го насочвал за разтоварване извън търговската база за получаването му. Вместо да запази интересите на работодателя си, В.Б. насочвал горивото към бази на други фирми и им го продавал, като получените средства присвоявал.   

За да улесни тази си дейност, В.Б. съставил множество  официални документи, в които отразил невярното  обстоятелство, че описаното в товарителниците гориво е реално получено в търговска база на представляваното от него дружество. След това употребявал тези документи, като доказателство за настъпването на тези обстоятелства пред счетоводния отдел на дружеството, с цел да бъдат използвани документите като доказателство за тези обстоятелства.

След проведено съкратено съдебно следствие, на В.Б. е наложено наказание 12 години „лишаване от свобода“ 3 години забрана за заемане на длъжност, свързана със съхранението на горива.

С присъдата е постановена и конфискация на 6 (шест) броя недвижими имоти на осъденото лице, 2 броя автомобили и 100 равни дяла от капитала на търговско дружество. По отношение на конфискуваното имущество,  в хода на разследването са били наложени надлежни обезпечения- възбрана и запор.


виж още ...