Анализ на тенденциите по противодействие на конвенционалната престъпност през 2021 г. и 2020 г.

15 Декември 2021 г.

В резултат на ефективното взаимодействие между държавните институции от началото на миналата 2020 г. до м. април 2021 г., бе отбелязан сериозен спад на престъпленията по линия на конвенционалната престъпност.

С цел гарантиране спокойствието и сигурността на всеки български гражданин под ръководството на Прокуратурата на Република България и съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи, бяха проведени голям брой специализирани полицейски операции в различни населени места в страната. Целта на тези съвместни действия беше осигуряване на превенция чрез системната и безкомпромисна работа на ПРБ и органите на МВР „на терен“. По линия на противодействието с конвенционалната престъпност през 2020 г. в страната бяха проведени 1249 специализирани операции в 3090 населени места. В резултат бяха разкрити над 2306 престъпления и в качеството на обвиняеми бяха привлечени 1186 лица.

Във връзка със заповед на главния прокурор Иван Гешев за периода от 15 септември 2020 г. до края на същата, бяха проведени и 981 операции по противодействие на разпространението на наркотици в районите на учебните заведения в цялата страна. Установени бяха  508 непълнолетни или малолетни лица, свързани с престъпления с наркотици. Образувани бяха и 297 досъдебни производства.

В рамките на последните 6-7 месеца на 2021 г., административните ръководители на прокуратурите в цялата страна констатират ограничаване на активността от страна на органите на МВР по разкриване на престъпленията, характеризирани като „битови“. Наблюдава се основно активност в работата на полицейските органи по отношение разкриването на престъпления, свързани с политическите права на гражданите. Анализите сочат, че подобна тенденция би могла да доведе единствено до рязко увеличаване на престъпността и подкопаване доверието на българските граждани в институциите, призвани да защитават техните права и интереси. Забелязва се ръст на телефонни измами, възстановяване на дейността на организирани престъпни групи, налице е и висок интензитет на престъпления против личността и собствеността на гражданите.

Ключов приоритет в работата на ПРБ винаги е бил и продължава да бъде борбата с „битовата престъпност“, трафика, производството и разпространението на наркотични вещества, разкриването и неутрализирането на организирани престъпни групи и телефонните измами. Прокуратурата на Република България намира за необходимо отново да подчертае, че е от ключово значение възстановяването на взаимодействието и прекратяването на противоборството между институциите, с цел защита на интересите на българските граждани, тяхната собственост и права. 

 

Прикачени документи