16 Април 2021 г.

Спад на престъпленията с участие на военнослужещи, отчитат от Военно-окръжна прокуратура-София за 2020 г.

Сподели

За спад на броя на престъпления с участие на военнослужещи, служители на Министерство на отбраната, на Държавна агенция „Разузнаване“, на Служба „Военно разузнаване“ и на Националната служба за охрана през 2020 г., съобщават от Военно-окръжна прокуратура-София на проведеното отчетно събрание относно дейността през изминалата 2020 година.

Наблюдаваните досъдебни производства през миналата година са 132 бр.

Военно-окръжна прокуратура-София отчете също, че няма влязла в сила оправдателна присъда по всичките внесени от нея актове през 2020 г.