14 Май 2016 г.

Окръжната прокуратура във Варна проверява законосъобразността на функционирането на дом за стари хора

Сподели

В късните нощни часове на 13 май 2016 г. в дом за стари хора „Дълголетие“ в местността „Ален мак“ край Варна е избухнал пожар. Изгоряла е стая в дома, като в резултат е починала едната от обитателките й. Обгазен, без опасност за живота му, е един от живеещите в дома. Обгазени са и други четири лица, също без опасност за живота им. Сред тях са патрулно-постови полицай, отзовал се незабавно на сигнала за пожара, и трима работещи в съседно заведение. Всички те предприели адекватни действия за подпомагане евакуацията на обитателите на дома до пристигане на пожарникарите.

В късните нощни часове на 13 май 2016 г. в дом за стари хора „Дълголетие“ в местността „Ален мак“ край Варна е избухнал пожар. Изгоряла е стая в дома, като в резултат е починала едната от обитателките й. Обгазен, без опасност за живота му, е един от живеещите в дома. Обгазени са и други четири лица, също без опасност за живота им. Сред тях са патрулно-постови полицай, отзовал се незабавно на сигнала за пожара, и трима работещи в съседно заведение. Всички те предприели адекватни действия за подпомагане евакуацията на обитателите на дома до пристигане на пожарникарите.

Незабавно и под прякото ръководство на дежурен прокурор във Варненската окръжна прокуратура е започнало разследване с оглед престъпление по чл. 330, ал.3, предложение второ от Наказателния кодекс. Изясняват се причините за пожара и евентуално виновно поведение на конкретни лица. Наблюдаващият прокурор е дал писмени указания за хода на следствените действия в този начален етап на досъдебното производство.

Отделно от това наблюдаващият прокурор се е самосезирал и е разпоредил проверка на компетентните контролни органи относно създаването, регистрирането и дейността на дома.

Резултатите от разследването и от проверката ще бъдат оповестени в първия възможен момент.