12 Април 2005 г.

Отчет за работата на Прокуратурата на Република България през първото шестмесечие на 2006 г.

Сподели

Отчетът съдържа информация за работата на Прокуратурата на Република България в пет основни раздела.

Отчетът съдържа информация за работата на Прокуратурата на Република България в пет основни раздела:

І. Преписки - Върховна касационна прокуратура /ВКП/
ІІ. Преписки – Върховна административна прокуратура /ВАП/
ІІІ. Преписки – апелативни /АП/, окръжни /ОП/ и районни прокуратури/РП/
ІV. Дейност по досъдебното производство
V. Обем и дейност и натовареност на прокурорите